top of page

IZA MOA ANJARA BIRIKY ?

- fikambanana nitsangana tamin’ny 31 Aogositra 2013

 

manampy ireo ankizy Malagasy mipetraka any ambanivohitra eo amin'ny lafin'ny fianarana

 

- manome tànana ireo sekoly any ambanivohitra amin'ny lafiny fitaovana rehetra hilaina hanabeazana

Tarehimarika

TSARA HO FANTATRA

INONA NO TANJONA ?

- Manampy ireo fianakaviana sahirana amin'ny fandefasana ny ankizy mianatra
- Mampirisika ny ankizy handeha hianatra
- Manome fanampiana mivantana ny sekoly 
- Anjara Biriky dia tsy mandika ny anjara adidin'ny fanjakana sy ny Ray aman-dReny ka tsy mandoha ny sandam-pianarana na miantoka fiofanana an'ireo mpampianatra.
- Ireto voatanisa ireto ambany ireto kosa ny zavatra mivaingana hataon'ny fikambanana :

LAKILASY

Fananganana lakilasy vaovao ho an'ireo sekoly tsy ampy an'izany

IZA NO MAHAZO FANAMPIANA ?

- CISCO (Circonscription scolaire) d'Antananarivo Atsimondrano

 - EPP 8 : Ambohidrapeto, Antsahamasina, Antanetibe, Ankadimanga, Merimandroso, Marobiby, Andohalafy, Anosivita Boina izay any amin'ny kaominina Ambohidrapeto, Fihombonana ary Ankadimanga.

ANJARA BIRIKY ASSOCIATION (c)

ANJARA BIRIKY ASSOCIATION (c)

Voir

IZA AVY IREO MPIKAMBANA ?

Filoha : RALAMBOZAFY RANAIVO Tahina

- Mpitam-bola : Julien BERNADA

-  Sekretera : RALAMBOZAFY RANAIVO Zoliniaina

- Mpikambana mavitrika eto Frantsa : Chloé STEWART, Madeleine VENANT, Frédéric AUTRET

- Ny mpikambana mavitrika any Madagasikara : RALAMBOZAFY RANAIVO Barthélémy (Mpitam-bola lefitra),

RALAMBOZAFY RANAIVO Sahondra (sekretera lefitra), RAKOTOARISOA NALY Hasina

- Tsy latsaky ny 100 ny olona efa nanome fanampiana 

- 8 ny orinasa efa nanome tànana

bottom of page