top of page

Madagasikara - Ny mombamomba azy

Velaran-tany : 587 000 km²

Mponina : 24 tapitrisa

50% eo ho eo no latsaky ny 20 taona

65,5 taona no andro iainan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny

(Hita tao @ ny tranonkalan'ny PNUD - 07/2017)

bottom of page